Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami

Jeśli jesteś konsumentem, możesz odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres:

88Lips

Czarnkowska 17, 60-415 Poznań
telefon: 880 999 030
e-mail: office@88lips.com


Możesz skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza wysyłamy mailowo wraz z potwierdzeniem wysyłki zamówienia.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru przesyłki przez Ciebie (lub inną wskazaną przez Ciebie osobę). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, żebyś przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wysłał nam swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany zwrócić nam produkt w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli wyślesz do nas przesyłkę zwrotną przed upływem terminu 14 dni. Zwracany produkt należy odesłać do nas na następujący adres: 88Lips Czarnkowska 17, 60-415 Poznań.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracane są Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzisz się na inne rozwiązanie.

Nie ponosisz żadnych opłat w związku ze zwrotem. Ponosisz jednak bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli musisz we własnym zakresie dostarczyć do nas zwracany produkt i ponieść koszty zwrotu produktu w wybranej przez siebie formie). Jeżeli ze względu na swój charakter dany produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszt zwrotu takiego Produktu będzie się znajdować na naszej stronie w opisie produktu.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu (stanowiącego przedmiot umowy sprzedaży, od której odstąpił), będące wynikiem korzystania z takiego produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (np. używanie sprzętu w zakresie wykraczającym poza jego wypróbowanie w podobny sposób, jak ma to miejsce w sklepie stacjonarnym).

Określone powyżej prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami.

REKLAMACJE

dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami

Sklep ma obowiązek dostarczyć Ci towar bez wad i odpowiada wobec Ciebie, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami prawa (rękojmia za wady). Jeżeli stwierdzisz wadę w sprzedanym produkcie przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy sprzedanej, możesz zgłosić nam reklamację.

Aby złożyć reklamację, skontaktuj się z nami mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres:

88Lips

Czarnkowska 17, 60-415 Poznań
e-mail: office@88lips.com

Możesz skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.

Prosimy, żebyś w zgłoszeniu reklamacyjnym podał nam swoje dane kontaktowe, umożliwiające skontaktowanie się z Tobą na potrzeby procesu reklamacji, a także załączył do zgłoszenia dokumenty lub podał dane, umożliwiające identyfikację zawartej z nami umowy sprzedaży (np. paragon lub faktury, numer zamówienia, inne). Załączenie paragonu lub faktury nie jest obowiązkowe, lecz jest przez nas sugerowane, gdyż zazwyczaj przyspiesza proces reklamacji.

Sklep nie udziela osobnej gwarancji na sprzedawane towary, jednak Klient ma prawo skorzystać z rękojmi za wady rzeczy na zasadach określonych w przepisach prawa (patrz informacje powyżej). Niektóre produkty objęte są gwarancją producenta – w takim przypadku informacja o gwarancji producenta znajduje się na naszej stronie w opisie produktu, a produkt wydawany jest z odpowiednimi dokumentami dot. udzielonej gwarancji, zawierającymi treść gwarancji.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sklep wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: office@88lips.com

Koszyk
Scroll to Top